Για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής σας

  • Όριο με βάση των κύκλο εργασιών σας

    Προσφέρουμε Τρεχούμενο λογαριασμό για κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης για καθημερινή παροχή ρευτόστητας στην επιχείρησή σας. 

  • Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω 1bank

    Έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας 24 ώρες το 24ωρο μέσω του Internet Banking και Mobile app.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

  • Ο τρεχούμενος λογαριασμός μπορεί να εξασφαλίζεται με υποθήκη σε ακίνητο, προσωπικές εγγυήσεις ή δέσμευση μετρητών.

  • Έχετε στη διάθεσή σας βιβλιάριο επιταγών και χρεωστική κάρτα για διευθέτηση των πληρωμών της επιχείρησής σας.

  • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιτόκιά μας από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.