Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 και έκτοτε έχει αναπτύξει μια σειρά δραστηριοτήτων, πάντα σε συμφωνία με τους στόχους που έχει καθορίσει η Τράπεζα Κύπρου. Οι κύριοι στρατηγικοί του στόχοι είναι:

 • Διαφύλαξη και διάδοση του πολιτισμού της Κύπρου και ενημέρωση του κοινού μέσω συμμετοχικότητας και εκπαίδευσης
 • Παραγωγή Έρευνας κυπρολογικού ενδιαφέροντος
 • Παροχή πρωτογενών και άλλων πηγών στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της λογοτεχνίας μέσω των συλλογών του
 • Στροφή στην έρευνα και ανάπτυξη για την πολιτιστική βιωσιμότητα

Κυπρολογικές Συλλογές

 • Νομίσματα
 • Χάρτες
 • Σπάνια Βιβλία και Χειρόγραφα
 • Χαρακτικά, Παλιές Φωτογραφίες και Υδατογραφίες
 • Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη
 • Εθνογραφία
Μάθε περισσότερα

Μουσεία

 • Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, στη Λευκωσία
 • Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη), στη Λευκωσία, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της κυπριακής ιστορίας και αρχαιολογίας
 • Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Μάθε περισσότερα

Ετήσιο Πρόγραμμα

 • Εκθέσεις
 • Διαλέξεις
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ερευνητικά προγράμματα

Η θεματολογία αφορά όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και λογοτεχνίας. 

Μάθε περισσότερα

Πολιτιστικό Ίδρυμα