Εκθέσεις, Εκδηλώσεις, Διαλέξεις & Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι εκδηλώσεις, οι εκθέσεις και οι διαλέξεις που παρουσιάζονται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα είναι ανοιχτές στο κοινό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα χρησιμοποιεί την ατζέντα των εκδηλώσεών του ως ευκαιρία να φέρει το κοινό σε επαφή κυρίως με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, καθώς και με την παγκόσμια ιστορία και τις τάσεις της σύγχρονης τέχνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή παραστάσεων για τις σειρές Φανερωμένη, Στιγμές στο Μουσείο, The Roof και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω μιας διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης (‘Open Call’), η οποία διεξάγεται από διορισμένες επιτροπές αξιολόγησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέα και νεαρά άτομα να συνεργαστούν με το Ίδρυμα. Οι Ανοικτές Προσκλήσεις είναι θερμά αποδεκτές από τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και το κοινό.

Το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη εκδηλώσεις και εκθέσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος για κάθε ενδιαφερόμενο. Μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που αφορούσαν σε τέχνες-θέατρο, μουσική, χορό, επιστήμες, ιστορία, αρχαιολογία, εκπαίδευση καθώς και σε κοινωνική και προσωπική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα του 2022 είχε θετική απήχηση στο κοινό, οικογένειες, μαθητές και όχι μόνο.

Το 2021, το Ίδρυμα ενίσχυσε την ψηφιακή του στρατηγική, καθώς έγινε συντονιστής του «ReInHerit – Redefining the future of cultural heritage, through a disruptive model of sustainability». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και σε αυτό συμμετέχουν 12 οργανισμοί από επτά χώρες.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου