Στεγάστε την επιχείρησή σας

 • Σκοπός χρηματοδότησης

  Το δάνειο προσφέρεται για την αγορά ακινήτου για επαγγελματική στέγη.  Μπορείτε επίσης να χρηματοδοτηθείτε και για σκοπούς επέκτασης ή ανακαίνισης του υφιστάμενου ιδιόκτητου επαγγελματικού σας χώρου ή για να αγοράσετε ακίνητο για επένδυση.

 • Περίοδος χάριτος

  Μπορείτε να επωφεληθείτε με περίοδο χάριτος μέχρι και 12 μήνες στο κεφάλαιο για αγορά/επέκταση/ανακαίνιση και επένδυση. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι  υπό ανέγερση, η περίοδος χάριτος μπορεί να ανέλθει μέχρι και 12 μήνες στο κεφάλαιο  ή στο κεφάλαιο και τους τόκους (δεν ισχύει όταν το δάνειο χορηγείται για επενδυτικούς σκοπούς).

 • Περίοδος αποπληρωμής

  Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής είναι τα 20 χρόνια.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Για την αγορά ακινήτου θα πρέπει να συνεισφέρετε ένα ποσό από δικούς σας πόρους και το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα. H απαιτούμενη συνεισφορά σας καθορίζεται ανάλογα με τον σκοπό της αγοράς σας, το είδος και την πολεοδομική ζώνη του ακινήτου.

 • Απαραίτητη εξασφάλιση είναι η υποθήκευση του ακινήτου που θα αγοραστεί/επεκταθεί ή ανακαινιστεί. 

 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιτόκιά μας από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.