Οι Άνθρωποί Μας

Δεσμευόμαστε να χτίσουμε και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας, εξέλιξης και ευεξίας για τους ανθρώπους μας και να εναρμονίσουμε τις ανάγκες τους, με τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μάθετε περισσότερα στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022