Αναλήψεις χωρίς περιορισμούς

 • Ανάληψη με προειδοποίηση χωρίς χρέωση

  Κάντε ανάληψη (μέρος ή και ολόκληρο το υπόλοιπό σας), χωρίς χρέωση, με προειδοποίηση στον προκαθορισμένο χρόνο που θα επιλέξετε (8, 35, 90 ή 180 μέρες).

 • Πίστωση της μισθοδοσίας σας Ο μισθός σας μπορεί να πιστωθεί αυτόματα στον λογαριασμό σας.
A surfer with his surfboard at the beach

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ναι, σε λογαριασμό προειδοποίησης 8 ημερών μπορούν να γίνονται αυτόματες χρεώσεις για πληρωμή δόσεων δανείων, ασφαλίστρων, εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, συνδρομών κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης.  Ο λογαριαμός είναι σε συνεχή ισχύ. 

 • Έχετε τη δυναττητα εύκολης πρόσβασης στον λογαριασμό σας μέσω των ψηφιακών καναλιών.

 • Το επιτόκιο καθορίζεται από τον χρόνο προειδοποίησης που θα καθορίσετε εσείς στον λογαριασμό σας (8, 35, 90 ή 180 μέρες).

 • Μάθετε το επιτόκιο του λογαριασμού επιλογής σας εδώ

 • Οι καταθέσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).

  Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ηλεκτρονικός "Με προειδοποίηση" μέσω 1bank

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας