Αναλήψεις χωρίς περιορισμούς

  • Ανάληψη με προειδοποίηση χωρίς χρέωση

    Κάντε ανάληψη (μέρος ή και ολόκληρο το υπόλοιπό σας), χωρίς χρέωση, με προειδοποίηση στον προκαθορισμένο χρόνο που θα επιλέξετε (8, 35, 90 ή 180 μέρες).

  • Πίστωση της μισθοδοσίας σας Ο μισθός σας μπορεί να πιστωθεί αυτόματα στον λογαριασμό σας.
A surfer with his surfboard at the beach

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ναι, σε λογαριασμό προειδοποίησης 8 ημερών μπορούν να γίνονται αυτόματες χρεώσεις για πληρωμή δόσεων δανείων, ασφαλίστρων, εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, συνδρομών κ.λπ.

  • Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης.  Ο λογαριαμός είναι σε συνεχή ισχύ. 

  • Έχετε τη δυναττητα εύκολης πρόσβασης στον λογαριασμό σας μέσω των ψηφιακών καναλιών.

  • Το επιτόκιο καθορίζεται από τον χρόνο προειδοποίησης που θα καθορίσετε εσείς στον λογαριασμό σας (8, 35, 90 ή 180 μέρες).

  • Μάθετε το επιτόκιο του λογαριασμού επιλογής σας εδώ

Ηλεκτρονικός "Με προειδοποίηση" μέσω 1bank

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας