Υπηρεσίες Θεματοφυλακής προς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων

  • Μοντέλο συνεργασίας Σε συνεργασία μαζί σας, αναλύουμε και κατανοούμε τη φύση, τη δραστηριότητα και τη σύσταση του επενδυτικού Οργανισμού σας, και σχεδιάζουμε το μοντέλο εξυπηρέτησης και συνεργασίας που σας ταιριάζει.
  • Αποτελεσματικότητα και εξυπηρέτηση Παρέχουμε πρακτική προσέγγιση στη συνεργασία με τον διαχειριστή του επενδυτικού Οργανισμού και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση από την ομάδα εξυπηρέτησης. Διασφαλίζουμε αποτελεσματικότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης.
  • Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια Διασφαλίζουμε αδιαπραγμάτευτη εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα στη διαχείριση πληροφοριών του οργανισμού και διαφάνεια στην ανάλυση της αμοιβής μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία