Η Κοινωνία μας

Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και σημαντικός μοχλός της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Για την Τράπεζα Κύπρου, η κοινωνική αξία απαιτεί την υπέρβαση των συνήθων συναλλακτικών ορίων, τη συνεργασία με όλους τους εταίρους σε όλη την αλυσίδα αξίας και την αναγνώριση του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ακολουθώντας τη βασική μας αρχή "Περισσότερο από Τράπεζα – Beyond Banking", στοχεύουμε στο να κάνουμε τη διαφορά στην κυπριακή κοινωνία και συμβάλλουμε στη συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή της, παραμένοντας ισχυρή κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα.

Εξετάζουμε - Συνεισφέρουμε - Δεσμευόμαστε στους σκοπούς τους οποίους υποστηρίζουμε. Προσφέρουμε χρηματική, σε είδος ή ανθρώπινη υποστήριξη σύμφωνα με τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που κινείται στους ακόλουθους πέντε πυλώνες.

Στρατηγικοί Πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Υγεία

Στηρίζουμε τη λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και ενισχύουμε τις προσπάθειες οργανώσεων υγείας για αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, με επίκεντρο τον καρκίνο:

 • Τους ασθενείς 
 • Τις οικογένειές τους
 • Επαγγελματίες Υγείας
Μάθε περισσότερα

Εκπαίδευση

Παρέχουμε οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους για το σχεδιασμό ή τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων και μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών που προάγουν τη μάθηση και την ανάπτυξη, εστιάζοντας στα εξής:

 • Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση
 • Επιβράβευση νέων σε διάφορους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Mηχανολογία, Τέχνη και Μαθηματικά)
 • Επιβράβευση νέων ταλέντων στον αθλητισμό
Μάθε περισσότερα

Περιβάλλον

Αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση, στη στεριά και στη θάλασσα, και επικεντρωνόμαστε σε:

 • Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
 • Πρόληψη - Ανταπόκριση
 • Αντιμετώπιση - Μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία της βιοποικιλότητας
Μάθε περισσότερα

Πολιτισμός

Μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου στοχεύουμε στην έρευνα και μελέτη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το Πολιτιστικό:

 • Διατηρεί έξι κυπρολογικές συλλογές
 • Επιμελείται δύο μουσεία και διαχειρίζεται ακόμα ένα εκ μέρους της Τράπεζας
 • Διοργανώνει και υλοποιεί ετήσιο πρόγραμμα με εκθέσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα
Μάθε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα μέσω του Κέντρου Καινοτομίας IDEA, το οποίο:

 • Λειτουργεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Επιχειρήσεων 
 • Με μέντορες και εκπαιδευτές υψηλού προφίλ
 • Παρέχει οικονομική υποστήριξη, συμβουλευτικές και επαγγλματικές υπηρεσίες
Μάθε περισσότερα

SupportCY

Δίκτυο που ενεργεί με βάση όλους τους στρατηγικούς πυλώνες CSR, σε καταστάσεις κρίσεων και όπου απαιτείται άμεση δράση, με τη συνεργασία δικών του:

 • Συνεργατών-μελών 
 • Σώματος Εθελοντών 
 • Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσεων και Καταστροφών 
 • SupportCY House
Μάθε περισσότερα