Αντίκτυπος στην Εκπαίδευση

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Σκοπός μας είναι να γίνουμε η κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών και των μετόχων, και καθιερώνουμε και διατηρούμε συνεργασίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. Διαθέτουμε οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους για να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε βραχυπρόθεσμα προγράμματα και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες που προάγουν τη μάθηση, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, διατηρώντας την τοπική κουλτούρα και ιστορία.

Μέσω του δικτύου SupportCY (δημιουργήθηκε τις πρώτες μέρες της πανδημίας, Μάρτιο 2020), ενεργούμε σε συνεργασία με άλλα μέλη-συνεργάτες (οργανισμούς και εταιρείες) ανταποκρινόμενοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεγάλες κρίσεις και καταστροφές με σκοπό την παροχή στήριξης σε θέματα που προκύπτουν στην εκπαίδευση, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας.