Πρόγραμμα Μαγειρεύω και Προσφέρω

Από το 2013, η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά. Το πρόγραμμα καλύπτει σήμερα 25 κουζίνες σε σχολεία, έντεκα από τις οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Κύπρου. Το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, καθώς ωφέλησε τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους. Οι άνεργοι γονείς των μαθητών προσλαμβάνονται για να μαγειρεύουν για τους μαθητές και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα σχολεία.

  • Προάγει την ισότητα, παρέχοντας μεσημεριανό γεύμα σε ολοήμερα δημοτικά σχολεία στην Κύπρο.
  • Υποστηρίζει μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
  • Με θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία καθώς απάσχολεί άνεργους γονείς.
  • Εγκεκριμένα γεύματα από διατροφολόγους και το Υπουργείο Παιδείας, μαγειρεύονται καθημερινά στις κουζίνες των σχολείων.
  • Το 2022, η Τράπεζα Κύπρου στήριξε πάνω από 600 παιδιά από σύνολο 1200.