Οικονομικά αποτελέσματα

Περισσότερα

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα

Επικοινωνία για θεματα που αφορούν Σχέσεις Επενδυτών

Τηλ: +357 22122239 Fax: +357 22120245
51 Στασίνου, 2002, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες
25 Μαΐου 2021

Επικοινωνία για θέματα που αφορούν Μετοχές

Τηλ:+357 22126055 Fax: + 357 22120265
51 Στασίνου, 2002, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος