Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα

 • Είστε επιχείρηση ή αυτοεργοδοτούμενος/η

  και αναζητάτε δάνεια και άλλες διευκολύνσεις με ευνοϊκούς όρους; Θέλετε να διαχειριστείτε  θέματα ενίσχυσης, επέκτασης και ανάπτυξης της επιχείρησής σας; Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που παραχωρούνται με ευνοϊκούς όρους.

 • Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα

  Η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα από το 2010 και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (μέλος του ομίλου της ΕΤΕπ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαθέσιμα προϊόντα:

Juncker Plan σε συνεργασία με ΕΤΕπ για δανεισμό πέραν των €15.000.000.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει και διαχειριστεί τα πιο κάτω συμβόλαια ευρωπαϊκών προϊόντων:

 1. Συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE FRSP I          (2010-2012), (€20.000.000)
 2. JEREMIE FLPG                                                       (2011-2013), (€5.000.000)
 3. Συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE FRSP II         (2013-2015), (€17.000.000)
 4. Trade Finance Facility ΕΙΒ                                      (2013-2016), (€50.000.000)
 5. Αναπτυξιακά δάνεια ΕΤΕπ                                      (2014-2016), (€66.000.000)
 6. Δάνεια ΕΤΕπ                                                           (2016-2018), (€100.000.000)
 7. Δάνεια ΕΤΕπ                                                           (2017-2019), (€35.000.000)  
 8. Δάνεια ΕΤΕπ                                                           (2017-2019), (€100.000.000)
 9. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (CYPEF)    (2015-2019), (€120.000.000)
 10. Δάνεια ΕΤΕπ                                                           (2018-2020), (€50.000.000)
 11. Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύνσεων EBRD     (2016-2020), (€100.000.000)
 12. Δάνεια ΕΤΕπ                                                           (2019-2021) (€100.000.000) 
 13. InnovFin SME Guarantee Facility                            (2018- 2022) (€10.000.000)