Πάρτε τους τόκους κάθε μήνα

Καταθετικός Λογαριασμός  "Εισοδηματίας"

 • Σταθερή κατάθεση των τόκων

  Η κατάθεση των τόκων γίνεται σταθερά κάθε μήνα, σε λογαριασμό που εσείς θα επιλέξετε, χωρίς να αναμένετε τη λήξη της κατάθεσης.

 • Διάρκεια κατάθεσης

  Μπορείτε να επιλέξετε κατάθεση διάρκειας  6 ή 12 μηνών.

Monthly interest - Couple drinking coffee during meeting

Περισσότερες πληροφορίες

 • Μπορείτε να καταθέτετε μέχρι €500,000

 • Ανάληψη, είτε για μέρος είτε για όλο το ποσό, μπιορεί να γίνει μόνο στη λήξη της κατάθεσης.

 • Μάθετε το επιτόκιο του λογαριασμού επιλογής σας εδώ

 • 1. Τι είναι η εμπρόθεσμη κατάθεση;

  Η εμπρόθεσμη κατάθεση έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια ατά την οποία δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις από το λογαριασμό. Το επιτόκιο καθορίζεται στην αρχή της περιόδου, είναι σταθερό για όλη την περίοδο της κατάθεσης και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αν για παράδειγμα, γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε τα χρήματα σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε 3 μήνες, τότε μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια του γραμματίου σας στους 3 μήνες.

  Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε από τα Ειδικά Καταθετικά Σχέδια Εμπροθέσμων καταθέσεων τα οποία δίνουν ευελιξία στην διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και στην δυνατότητα αναλήψεων.

  2. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης της εμπρόθεσμης κατάθεσης;

  Λίγες μέρες πριν τη λήξη της Εμπρόθεσμης κατάθεσης, η Τράπεζα θα σας υπενθυμίσει για την ημερομηνία λήξης της.  Μετά την λήξη της, μπορείτε να δώσετε οδηγίες για χειρισμό της όπως για παράδειγμα να προσθέσετε ή να αποσύρετε χρήματα από το λογαριασμό σας, να γίνει μεταφορά των τόκων ή του συνολικού ποσού της κατάθεσης και των τόκων σε άλλο λογαριασμό σας. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να δοθούν μέσω του καταστήματος και του Λειτουργού Εξυπηρέτησης σας.

  Αν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμπρόθεσμη κατάθεση σας, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα, μαζί με τους τόκους στο εκάστοτε επιτόκιο της Τράπεζας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια τόκων ακόμα και αν εσείς ξεχάσετε την ημερομηνία ανανέωσης του γραμματίου σας.

  3. Τι επιλογές έχω στην είσπραξη του τόκου;

  Η Τράπεζα προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα εμπρόθεσμων καταθέσεων, που η κάθε μια από αυτές έχει διαφορετικό τρόπο είσπραξης των τόκων.  Μπορείτε να εισπράξετε τους τόκους αμέσως με το άνοιγμα της εμπρόθεσμης κατάθεσής σας ή μηνιαίως ή στη λήξη ή ακόμα και σταδιακά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που εσείς θα καθορίσετε.  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με το πότε θέλετε να εισπράττετε τους τόκους σας.

  4. Ποια είναι η διαφορά των ειδικών καταθετικών  προϊόντων (Πρωτότοκος, Εισοδηματίας, Flexi Fix) σε σχέση με την «Παραδοσιακή»  Εμπρόθεσμη κατάθεση;

  Πρόκειται για Εμπρόθεσμες Καταθέσεις με ειδικά ευέλικτα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την «Παραδοσιακή» Εμπρόθεσμη κατάθεση. Η διαφορά τους μπορεί να αφορά την διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και την δυνατότητα αναλήψεων. 

   

 • Οι καταθέσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).

  Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας