Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών

  • «Ζωντανές» τιμές για εκτέλεση συναλλαγών

    Η BOC eTrader, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών με περιθώριο, παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε «ζωντανές» τιμές για την εκτέλεση συναλλαγών άμεσης παράδοσης (FX Spot) κ.ά.

  • Αντιστάθμιση κινδύνων

    Η πλατφόρμα διατίθεται για πράξεις που στοχεύουν σε κερδοσκοπία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τρόπος αντιστάθμισης στην έκθεση σε συναλλαγματικό και εμπορικό κίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα CFDs (συμπεριλαμβανομένου και του FX rolling spot) είναι σύνθετα προϊόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας των χρημάτων λόγω μόχλευσης.

Το 67% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών  (retail investors) χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs μέσω της υπηρεσίας BOC eTrader.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε τον τρόπο λειτουργίας των CFDs και να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία