Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος

για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024

Περισσότερα

Τελευταία νέα

Προς ένα βιώσιμο μέλλον

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία είναι πρόκληση της εποχής. Ηγούμαστε της μετάβασης στην Κύπρο θέτοντας θεμέλια για ενίσχυση της οργανωτικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής για Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ενός οργανισμού με προσανατολισμό προς το μέλλον και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική ESG.

ESG - Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση

Περισσότερα
Η Τράπεζα Κύπρου ευθυγραμμισμένη με το μοτίβο που τη θέλει πάντα πρωτοπόρα, συστήνει πρώτη στους πελάτες κάθε νέο ψηφιακό εργαλείο. Σήμερα, το 93% των συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών με το 80% των πελατών να χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια. Περισσότερα

Σχετικά με εμάς