Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Advisory Services)

  • Επιλέγουμε για σας ή επιλέγετε εσείς Δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο για σας, ή μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μοντέλων ή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ.
  • Κατάλληλες επιλογές Η ομάδα της Επενδυτικής Στρατηγικής επιλέγει τον κατάλληλο συνδυασμό της γεωγραφικής έκθεσης και έκθεσης σε περιουσιακά στοιχεία, καθορίζοντας τις βέλτιστες βαρύτητες ανάλογα με το προφίλ σας.
  • Επενδυτικές συμβουλές Μπορείτε να επωφεληθείτε επενδυτικές συμβουλές ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους ή/και προφίλ κινδύνου, εξειδικευμένες συμβουλές από ειδικούς, πρόσβαση σε παρόχους επενδυτικών προϊόντων παγκοσμίως, τακτικές αναφορές και καταστάσεις κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία