Κέντρο Καινοτομίας IDEA

Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό εκκολαπτήριο-επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις, που ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και από άλλους εταίρους. Αποτελεί επιχειρηματικό κόμβο για ανερχόμενους Κύπριους επιχειρηματίες.

Ακρογωνιαίος λίθος του IDEA είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Επιχειρήσεων, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκκόλαψης-επιτάχυνσης, το οποίο φιλοξενεί νεοφυείς επιχειρήσεις για περίοδο 9 έως 12 μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνή πρότυπα, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και αναθεωρείται ετησίως, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις. Μέσω του εκτεταμένου πάνελ των περισσοτέρων από 80 επιφανών μεντόρων και εκπαιδευτών που εργάζονται κυρίως αφιλοκερδώς, οι νεοφυείς επιχειρήσεις συνεργάζονται στενά με καταξιωμένους επιχειρηματίες του κλάδου για να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, καθοδήγηση, συμβουλές και επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ορόσημα

  • 74 νεοφυείς επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν έως το 2021 (12 νεοφυείς επιχειρήσεις εντάχθηκαν το 2021 & 12 νέες εταιρείες ιδρύθηκαν)
  • €576.000 σε δωρεάν υπηρεσίες (€48.000 σε 12 εταιρείες) το 2021
  • €60.000 χρηματοδοτική στήριξη (€12.000 σε 5 εταιρείες) το 2021
  • 90+ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως το 2021
  • 70 Μέντορες & 42 Εκπαιδευτές ως το 2021
  • 160 εταιρείες εκπαιδεύτηκαν από το 2015

Το 2021, το IDEA έδωσε ζωή σε καινοτόμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την καθαρή τεχνολογία, τη λογιστική, τους τομείς τροφίμων και ποτών, τις δραστηριότητες παρακολούθησης άγριας ζωής και την καταγραφή και μεταγραφή συνομιλιών μέσω των σημερινών νεοφυών επιχειρήσεων του: Renewable Z, Logistaras, Picado, Bird Focus, Recorn.

Πέτυχε ίσως δύο από τις σημαντικότερες αναγνωρίσεις στην Κύπρο: μια από τις νεοφυείς επιχειρήσεις του έγινε δεκτή στο Y Combinator και εξασφάλισε σημαντική επένδυση από αμερικανικό επενδυτικό σχήμα, ενώ μια άλλη συγκέντρωσε €700.000 μέσω μιας πλατφόρμας συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), τη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι σήμερα για μια κυπριακή νεοφυή επιχείρηση.

IDEA Newsletter

Tο δελτίο σάς ενημερώνει τακτικά για τις τελευταίες μας ενέργειες και εκδηλώσεις, καθώς και για την πρόοδο των έργων μας. Παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για ό,τι έχουμε επιτύχει, και επικεντρώνεται σε όσα σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
(στα Αγγλικά)

Διαβάστε εδώ

Κέντρο Καινοτομίας IDEA