Κέντρο Καινοτομίας IDEA

Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό εκκολαπτήριο-επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις, που ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και από άλλους εταίρους. Αποτελεί επιχειρηματικό κόμβο για ανερχόμενους Κύπριους επιχειρηματίες.

Ακρογωνιαίος λίθος του IDEA είναι το Πρόγραμμα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup Program), ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκκόλαψης-επιτάχυνσης, το οποίο φιλοξενεί νεοφυείς επιχειρήσεις για περίοδο 9 μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνή πρότυπα, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και αναθεωρείται ετησίως, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις. Μέσω του εκτεταμένου πάνελ των περισσοτέρων από 70 επιφανών μεντόρων και εκπαιδευτών που εργάζονται κυρίως αφιλοκερδώς, οι νεοφυείς επιχειρήσεις συνεργάζονται στενά με καταξιωμένους επιχειρηματίες του κλάδου για να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, καθοδήγηση, συμβουλές και επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ορόσημα

  • 89 νεοφυείς επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν έως το 2023 (7 νεοφυείς επιχειρήσεις εντάχθηκαν το 2023 & 5 νέες εταιρείες ιδρύθηκαν)
  • €100.000 χρηματοδοτική στήριξη (€20.000 σε 5 εταιρείες) το 2023
  • 100+ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως το 2023
  • 70 Μέντορες & 40 Εκπαιδευτές ως το 2023
  • 220 επιχειρηματίες εκπαιδεύτηκαν από το 2015

Το 2023 το IDEA ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 8ο κύκλο του, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο του Πρόγραμμα Νεοφυών Επιχειρήσεων. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων επανασχεδιάστηκε για να αξιοποιήσει τις τρέχουσες τάσεις στο οικοσύστημα με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την ενδυνάμωση των επιχειρηματιών. 

Το 2023 το IDEA δημιούργησε καινοτόμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς ανθρώπινου δυναμικού, ηλεκτρονικού εμπορίου, πλατφόρμες κρατήσεων και κοινωνικών δικτύων και τους τομείς ακινήτων, μέσω των νεοφυών επιχειρήσεων του: Hello Radius, Freyia Labs, Park in Town, Design Inspiration Group και Insavior.

IDEA Newsletter

Tο δελτίο σάς ενημερώνει τακτικά για τις τελευταίες μας ενέργειες και εκδηλώσεις, καθώς και για την πρόοδο των έργων μας. Παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για ό,τι έχουμε επιτύχει, και επικεντρώνεται σε όσα σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
(στα Αγγλικά)

Διαβάστε εδώ

Κέντρο Καινοτομίας IDEA