Ξένο Συνάλλαγμα

 • Υπηρεσίες & Διευκολύνσεις

  Κάλυψη των αναγκών σας σε ξένο συνάλλαγμα – π.χ. μετατροπές για εισαγωγές/εξαγωγές, κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου, επενδυτικές πράξεις – προσφέροντας εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές μέσω του εκτεταμένου δικτύου εκλεκτών συνεργατών μας.

 • Ενημέρωση για τις εξελίξεις στις αγορές

  Η ομάδα μας εργάζεται με διευρυμένο ωράριο και  με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της είναι διαθέσιμη να σας ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις στις συνεχώς μεταβαλλόμενες  αγορές.

 • eFX Convert

  Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο Internet Banking και στο BoC Mobile App στην οθόνη «Μεταφέρω & Πληρώνω» ή «Μεταφορές» αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Η νέα λειτουργία παρέχεται μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App και του Ιnternet Βanking στην ενότητα «Μεταφορές» είτε σε συνδεδεμένο λογαριασμό του πελάτη είτε προς λογαριασμό άλλου πελάτη της Τράπεζας Κύπρου. Αφού συμπληρωθούν οι λεπτομέρειες της συναλλαγής, παρουσιάζεται στην οθόνη για σύντομο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα η συναλλαγματική ισοτιμία σε πραγματικό χρόνο. Η μεταφορά εκτελείται και τυγχάνει επεξεργασίας όταν ο πελάτης αποδεχτεί και επιβεβαιώσει την προσφερόμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Οι επηρεαζόμενοι λογαριασμοί της Τράπεζας Κύπρου χρεώνονται/πιστώνονται  άμεσα και αυτόματα με τα σχετικά ποσά.

 • Δεν χρεώνεται προμήθεια συναλλάγματος για μεταφορές που εκτελούνται με τιμές συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο μέσω του eFx Convert. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για περισσότερα από 45 ζεύγη νομισμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται  όλα τα ζεύγη κύριων νομισμάτων.

 • Ανοίξτε ένα λογαριασμό στο νόμισμα της εξερχόμενης πληρωμής σας και στη συνέχεια μετατρέψτε και μεταφέρετε σε αυτόν το ποσό που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το eFx Convert. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, μπορείτε να προχωρήσετε με την πληρωμή σας εκτελώντας το έμβασμα με χρέωση του λογαριασμού ξένου νομίσματος, όπου ήδη βρίσκεται το συγκεκριμένο ποσό.

 • Στην παρούσα φάση η υπηρεσία είναι διαθέσιμη με διευρυμένο ωράριο 7.30 π.μ. έως τις 5.30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι συναλλαγές με μετατροπή νομισμάτων που καταχωρούνται εκτός ωρών λειτουργίας θα διεκπεραιώνονται ως εντολές με μελλοντική εκτέλεση - εφόσον το επιλέξει ο πελάτης - και  θα εκτελούνται στο άνοιγμα της επόμενης εργάσιμης ημέρας με τις διαθέσιμες τιμές συναλλάγματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία