Κάλυψη Αναλυτών

 #

 Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

Wood & Company

Can Demir 

can.demir@wood.com

2

KBW

Hugo CCruz

cruzh@kbw.com

3

Axia

Alevizos Akevizakos

Alevizos.Alevizakos@Axiavg.com

4

Deutsche Numis

Alfredo Alonso

alfredo alonso@db.com

5 Research Greece  Dimitris Giannoulis 

dimitris.giannoulis@researchgreece.com