Καθολικές υπηρεσίες Θεματοφυλακής

 

  • Φύλαξη σε ειδικούς λογαριασμούς Όλες οι επενδύσεις πελατών σε κινητές αξίες φυλάσσονται από την Τράπεζα Κύπρου, μέσω διεθνών θεματοφυλάκων, σε ειδικούς λογαριασμούς, με πλήρη διαχωρισμό τους από τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας.
  • Δίκτυο υποθεματοφυλάκων Αξιοποιούμε ένα προσεκτικά επιλεγμένο και υψηλού επιπέδου δίκτυο υποθεματοφυλάκων, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής φύλαξης των επενδύσεων των πελατών μας.
  • Πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές Έχουμε πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε περισσότερες από 50 αγορές παγκοσμίως, ενώ παρέχουμε πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 Αμοιβαία Κεφάλαια σε διάφορες χώρες, μέσω μιας πλατφόρμας ενιαίου σημείου πρόσβασης.
  • Ο σημαντικότερος παροχέας υπηρεσιών στην Κύπρο στον τομέα θεματοφυλακής κινητών αξιών και θεματοφυλακής για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ. Η Τράπεζα Κύπρου ψηφίστηκε ως η καλύτερη τράπεζα υποθεματοφυλακής στην Κύπρο, τα έτη 2017, 2016, 2015, 2014 και 2012, από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό ‘Global Finance’.

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία