Αναζητούμε για πρόσληψη

Αναζητούμε για πρόσληψη

ενθουσιώδη, ταλαντούχα και δραστήρια άτομα από όλα τα ακαδημαϊκά υπόβαθρα, τα οποία δεσμεύονται  στις βασικές μας αξίες (Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Συνεργασία, Επαγγελματισμός, Καινοτομία) και στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου οργανισμού.

Δείτε τις διαθέσιμες κενές θέσεις πιο κάτω:

Διαδικασία Πρόσληψης

 • Oι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο που αναζητάτε, εάν υποβάλλετε αίτηση για γενικό ή για ρόλο κατόχου πτυχίου.

 • Τα εργασιακά tests ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν τις σημερινές ικανότητες και τις μελλοντικές προοπτικές για διαφορετικά είδη εργασιακών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και εμπειρία του παρελθόντος.

  Η πληροφορία αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην προσέλκυση και ανάπτυξη υποσχόμενων ταλέντων μέσα σε έναν οργανισμό.

 • Μετρούν ικανότητες που σχετίζονται με την εργασία των υποψηφίων με ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους σε προηγούμενες εμπειρίες.

  Οι δομημένες συνεντεύξεις είναι πιο προσωπικές από άλλες μεθόδους αξιολόγησης και εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι αξιολογούνται με ακρίβεια και συνέπεια.

 • Μια σειρά δοκιμασιών και ασκήσεων οι οποίες απευθύνονται σε ομάδα υποψηφίων και ολοκληρώνονται σε προκαθορισμένο χρόνο σε μονοήμερα κέντρα.

  Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν:

  • Ατομικές ασκήσεις: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι υποψήφιοι λειτουργούν από μόνοι τους.
  • «1:1» ασκήσεις: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που oι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν με ένα άλλο πρόσωπο.
  • Ομαδικές ασκήσεις: εξετάζουν τον τρόπο που οι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα μέσα σε ομάδα.

Θέλεις να έρθεις στην ομάδα μας;

Μπορείς να καταχωρήσεις το βιογραφικό σου μέσω του συστήματος e-recruitment για να καταχωρηθεί στα αρχεία μας πατώντας στον σύνδεσμο πιο κάτω. Σε περίπτωση δημοσίευσης κενής θέσης στο Συγκρότημα η οποία σε ενδιαφέρει θα πρέπει να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του συστήματος e-recruitment. 

Σημειώνεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Υποβολή Βιογραφικού

e-Recruitment

Για απορίες/διευκρινίσεις

Τηλ: 22126123 / 22126119