Γενική Διεύθυνση

H Γενική Διεύθυνση του Συγκροτήματος, της οποίας ηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Νικολάου, αποτελείται από στελέχη που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και μεγάλη γνωσιολογία του σύγχρονου τραπεζικού τομέα. Η νέα δομή είναι ευέλικτη και λειτουργική ούτως ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους μετόχους και τους πελάτες της.

Διευθύνων Σύμβουλος Πανίκος Νικολάου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Χάρης Πουαγκαρέ
Εκτελεστική Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης Ελίζα Λειβαδιώτου
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Δημήτρης Δημητρίου
Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μετασχηματισμού Ειρήνη Γρηγορίου Παυλίδη
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων Γιώργος Κουσής
Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών Δημήτρης Χρ. Δημητρίου
Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ξένιος Κονομής
Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαθεσίμων Δέσποινα Κυριακίδου
Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Δραστηριοτήτων & Διαχείρισης Κόστους Σόλωνας Μάτσιας
Διευθυντής Διεύθυνσης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης Δημήτρης Νικολάου
Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών Χάρης Πίστος
Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών Λούης Ποχάνης
Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Γραμματέας του ΔΣ Κάτια Σάντη
Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης Μάριος Σκανδάλης
Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων 'Αννα Σωφρονίου
Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών Στέλιος Στυλιανού
Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής Θεοδόσης Θεοδοσίου
Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Γιώργος Ζορνάς