Ειρήνη Γρηγορίου Παυλίδη

Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μετασχηματισμού

 

Irene Gregoriou

Η Ειρήνη είναι η Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μετασχηματισμού της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο 2022.

Έχει υπό την ευθύνη της, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας, το Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Γραφείο Μετασχηματισμού και το Τμήμα Εταιρικών Υποθέσεων.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου το 2002 ως Management Trainee και εργάστηκε σε καίρια πόστα στον τομέα Λιανικής Τραπεζικής, Μεγάλων Επιχειρήσεων και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Λεμεσού.  Τον Μάρτιο 2014 ανέλαβε τον ρόλο της Περιφερειακής Διευθύντριας Διαχείρισης Καθυστερήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων Λεμεσού μέχρι τον Ιούνιο 2016 και μέχρι τον Αύγουστο 2019 διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων 2 Λεμεσού.  Από τον Σεπτέμβρη 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο 2021 διετέλεσε Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η Ειρήνη είναι πτυχιούχος (BSc) Μαθηματικών και Επιχειρηματικών Μελετών του Warwick University στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στην Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομική από το Bayes Business School του City, University of London.  

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Καινοτομίας IDEA και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.