Δημήτρης Νικολάου

Διευθυντής Διεύθυνσης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης

 

 blobid1.png

Ο Δημήτρης εκτελεί χρέη Διευθυντή Διεύθυνσης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης στην Τράπεζα Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2022.

Είναι υπεύθυνος για τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας και την ψηφιακή πλατφόρμα Jinius.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 2017 ως Διευθυντής Ψηφιακής Μεταμόρφωσης με κύριο σκοπό να επιβλέψει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακής Μεταμόρφωσης της Τράπεζας.

Πριν από την ένταξή του στην Τράπεζα Κύπρου, ο Δημήτρης κατείχε διάφορες θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε στην UBS Investment Bank από το 2007 ως το 2012 και στη Citibank από το 2012 ως το 2016.  Κατείχε επίσης τον ρόλο του Global Head of Futures eTrading Τechnology. Μετά τον επαναπατρισμό του στην Κύπρο, ανέλαβε τον ρόλο του Chief Product Development Officer στην εταιρία FxPro Financial Services.

Είναι κάτοχος πτυχίου BEng Computing από το Imperial College στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι επίσης CFA Charterholder. 

Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Καινοτομίας IDEA και Jinius