Άννα Σωφρονίου

Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων

 

Anna Sofroniou

Η Άννα είναι η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) στην Τράπεζα Κύπρου από τον Νοέμβριο του 2016. 

Το 1996 εργοδοτήθηκε από τη CISCO ως Αναλυτής Επενδύσεων στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής.  Τον Φεβρουάριο του 2006 και αφού υπηρέτησε διάφορες θέσεις στην εταιρεία, διορίστηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας όπου και παρέμεινε μέχρι το 2015.

Από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, διετέλεσε επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Μεγάλων Επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας, στην οποία ασχολήθηκε με τις αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρήσεων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για περίοδο τριών χρόνων και κατείχε επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών.

Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στα Μαθηματικά με Διοίκηση από το Imperial College of Science & Technology και μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜBA) με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά από το Imperial College Business School του Ηνωμένου Βασιλείου.