Κάτια Σάντη

Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας του ΔΣ του Συγκροτήματος

 Katia Santis

 

Η Κάτια κατέχει τη θέση της Διευθύντριας της Νομικής Υπηρεσίας και της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2014, αντίστοιχα. 

Πριν από την ένταξη της στην Τράπεζα Κύπρου PLC, από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014, υπηρέτησε ως Ανώτερη Λειτουργός της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.  Επίσης εργάστηκε ως καθηγήτρια μερικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τραπεζικό δίκαιο της Κύπρου.

Νωρίτερα, από τον Μάρτιο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2013, η Κάτια εργάστηκε ως Διευθύντρια του Νομικού Τμήματος στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, όπου προσλήφθηκε αρχικά ως εσωτερική νομική σύμβουλος τον Οκτώβριο του 1991.  Από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2013 ήταν επίσης επικεφαλής στο Τμήμα Διαχείρισης Δανείων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013, ανάλαβε και το Τμήμα Ανάκτησης Χρεών της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.   

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LL.B.) από το Πανεπιστήμιο του Reading, Ηνωμένου Βασιλείου και Barrister-at-Law μέλος του Gray's Inn από το 1989.

Η Κάτια είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας.