Χάρης Πίστος

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών

 

Harris Pistos

Ο Χάρης είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών στην Τράπεζα Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Είναι υπεύθυνος για τα Κέντρα Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών τα οποία εξυπηρετούν  τους διεθνείς πελάτες της Τράπεζας στη Κύπρο, τα Γραφεία Αντιπροσωπείας, τις Διεθνείς Δραστηριότητες και Διεθνείς Μεγάλες Επιχειρήσεις, την Υπηρεσία Κοινοπρακτικών Δανείων και Χρηματοδότησης Έργων και το Κέντρο Ναυτιλίας.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου από το 1992 και από τον Απρίλιο του 1995 μέχρι τον Μάιο του 2003, εργάστηκε ως Διευθυντής Marketing στο Κέντρο Κάρτας.  Ακολούθως ανέλαβε τη Διεύθυνση του Κέντρου Κάρτας και στη συνέχεια του ανατέθηκε η θέση του Διευθυντή των Διεθνών Τραπεζικών Κέντρων Λευκωσίας, μέχρι τον Μάρτιο του 2014.  Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 εργαζόταν ως Διευθυντής Διεθνούς Δικτύου Τραπεζικής.

Ο Χάρης είναι κάτοχος πτυχίου (BEng) στη Μηχανολογία από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού διπλώματος (MBA) Marketing Management από το City Business School, Ηνωμένου Βασιλείου. 

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife.