Λούης Ποχάνης

Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών

 

Louis Pochanis

Ο  Λούης κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Τράπεζα Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Λούης διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, υπεύθυνος για τις Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες, τα Τμήματα Διαχείρισης Περιουσίας και το Κέντρο Ναυτιλίας.

Από το 2013 μέχρι τον Μάρτιο 2016 υπηρέτησε ως Διευθυντής Διεύθυνσης των Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών.  Πριν από το 2013, ο Λούης κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ιδιωτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας (Private Banking and Wealth Management), ενώ υπηρέτησε και ως Γενικός Διευθυντής στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

Πριν από την εργοδότησή του στην Τράπεζα Κύπρου, ο Λούης εργάστηκε στη Price Waterhouse στο Λονδίνο από το 1989 μέχρι το 1992, στην οποία και ολοκλήρωσε την επαγγελματική του κατάρτιση ως εγκεκριμένος λογιστής και έγινε μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Κατέχει  πτυχίο με άριστα στα Οικονομικά με Λογιστική (BSc Economics with Accountancy) από το Loughborough University, Ηνωμένου Βασιλείου και είναι μέλος του Mensa Βρετανίας.

Είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Ασφαλειών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.