Δέσποινα Κυριακίδου

Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων

 

Despina Kyriakidou

Η Δέσποινα είναι η Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων στην Τράπεζα Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Εντάχθηκε το 1990 στην Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ και το 1992 μετατέθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Συγκροτήματος στην Κύπρο, όπου εργάστηκε σε διάφορα τμήματα, αρχικά ως Λειτουργός και κατόπιν ως Διευθύντρια.

Το 2010, ανάλαβε τη θέση της Διευθύντριας Διαχείρισης Διαθεσίμων Συγκροτήματος και ήταν υπεύθυνη για τις εργασίες της Υπηρεσίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στις χώρες όπου το Συγκρότημα διατηρούσε παρουσία. 

Η Δέσποινα είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στα Οικονομικά από το University College of London του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού  διπλώματος (MBA) από το Bayes Business School (City, University of London).  Είναι επίσης κάτοχος του επαγγελματικού πιστοποιητικού Chartered Financial Analyst (CFA) του CFA Institute Αμερικής.