Δρ Χάρης Πουαγκαρέ

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

 

Charis Pouangare

Ο Χάρης είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2022.

Έχει υπό την ευθύνη του τη Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής, τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, τη Διεύθυνση Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Εργασιών, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας και τη Διεύθυνση Ψηφιακής Μεταμόρφωσης.

Πριν την ένταξή του στο δυναμικό του Συγκροτήματος το 1991, ο Χάρης εργάστηκε για δύο χρόνια στη Βοστώνη ως Σύμβουλος - Πολιτικός Μηχανικός.

Κατέχει πτυχίο (5ετούς φοίτησης) Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών στην Ελλάδα και Μεταπτυχιακό (MSc) και Διδακτορικό (PhD) στην Επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) των ΗΠΑ.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Καινοτομίας IDEA, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και μέλος του Δ.Σ. του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.