Ξένιος Κονομής

Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων

 

Xenios Konomis

Ο Ξένιος είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων στην Τράπεζα Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2022.

Έχει υπό την εποπτεία του τα Κέντρα Επιχειρήσεων, τα Κέντρα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη Μονάδα Φάκτορς της Τράπεζας.

Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1993 ως Management Trainee και υπηρέτησε το Συγκρότημα από διάφορες διευθυντικές θέσεις, κυρίως στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.  Από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021 υπηρέτησε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων, προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα.

Ο Ξένιος είναι κάτοχος πτυχίου (Bachelor of Business Administration - BBA) με διάκριση στη Λογιστική από το Southern Arkansas University των ΗΠΑ και μεταπτυχιακού διπλώματος (MBA) στα Χρηματοοικονομικά επίσης με διάκριση, από το Louisiana Tech University των ΗΠΑ.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IDEA και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Limassol Marina Ltd.