Μάριος Μ. Σκανδάλης

Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης

 

Marios Skandalis

Ο Μάριος είναι  ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου από τον Μάρτιο του 2014.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου και ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία.  Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού του Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Ο Μάριος είναι ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας στη Κύπρο.  Σήμερα είναι Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US) και Fellow member του The Chartered Governance Institute - ICSA και Certified Financial Consultant.  Είναι επίσης, Fellow member του International Compliance Association - ICA (UK) και professional member του Society of Corporate Compliance and Ethics (US).

Είναι Πρόεδρος του Cyprus Integrity Forum (CIF) και Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) στην Κύπρο.  Είναι επίσης μέλος του International Advisory Board του International Compliance Association (ICA - UK).