Σόλωνας Μάτσιας

Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Δραστηριοτήτων και Διαχείρισης Κόστους

 

Solonas Matsias

Ο Σόλωνας είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Δραστηριοτήτων και Διαχείρισης Κόστους στην Τράπεζα Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Έχει υπό την ευθύνη του τις Κεντρικοποιημένες και Διοικητικές Υπηρεσίες, το Corporate Security καθώς και την Οργάνωση και Διαχείριση Κόστους.

Εντάχθηκε στην Λαϊκή Τράπεζα το 1992 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε Διευθυντής Συμβούλων Επιχειρήσεων και Διευθυντής Διεύθυνσης Οργάνωσης Ομίλου.  Το 2013 εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου, όπου ανέλαβε χρέη Διευθυντή Αναδιάρθρωσης.

Από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, διετέλεσε Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Συγκροτήματος και είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού του Συγκροτήματος.

Ο Σόλωνας είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) και μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) Engineering από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (Austin, USA).