Πανίκος Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Panicos Nicolaou

Ημερομηνία Διορισμού: 1 Σεπτεμβρίου 2019

Υπηκοότητα: Κυπριακή

Ο Πανίκος Νικολάου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2001, και άρχισε την καριέρα του σε καίρια πόστα, κυρίως στον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων. Διετέλεσε Διευθυντής στη Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2016.  Διετέλεσε επίσης, Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2019. 

Είναι κάτοχος πτυχίου (5ετούς φοίτησης) Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Mechanical & Industrial Engineering από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις  (Urbana-Champaign) των ΗΠΑ.  Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου BSc Financial Services/ACIB από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (UMIST) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Πανίκος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ACB), μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).