Προώθηση της μάθησης μέσω του STEAM

Η Τράπεζα υποστηρίζει φοιτητές και βραβεύει την απόδοσή τους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανολογία, την Τέχνη και τα Μαθηματικά (STEAM). Μέσω της συνεργασίας της με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και την Ένωση Φυσικών Κύπρου, η Τράπεζα βράβευσε μαθητές σε διάφορα τουρνουά και διαγωνισμούς. Η Τράπεζα υποστήριξε επίσης τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, ο οποίος διοργάνωσε τον διήμερο 5ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex. Και οι τρεις ενώσεις είναι μέλη του SupportCY, και επιπλέον δημιούργησαν περιεχόμενο για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και διαδικτυακών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων.