Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων της Κύπρου είναι μέλος του SupportCY και μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για συζήτηση, διαπολιτισμικό διάλογο, ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη και ταξίδια ανταλλαγής. Το 2022, με την υποστήριξη της Τράπεζας, διοργάνωσε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων εργαστήρια και κατάρτιση, υβριδικές εκδηλώσεις καθαρισμού, ηλεκτρονικές συνεδριάσεις για τα μέλη, διά ζώσης εθνικές συνεδριάσεις και δεξαμενές σκέψης.