Υποτροφίες σε ευάλωτους φοιτητές

Το 2022 η Τράπεζα Κύπρου ανανέωσε τη συνεργασία της με το Cyprus Institute of Marketing (CIM) και προσέφερε υποτροφίες σε φοιτητές του. Συνεργάστηκε επίσης με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και προσέφερε δύο μερικές υποτροφίες σε επιλεγμένους φοιτητές. Το Funraising Cyprus είναι ένας εθελοντικός φιλανθρωπικός οργανισμός που στηρίζει οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην περιοχή της Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, η Τράπεζα συνέβαλε στο Ταμείο Υποτροφιών Funraising Morfosi, υποστηρίζοντας 23 φοιτητές πανεπιστημίου με υποτροφίες. Επιπλέον, η Τράπεζα απένειμε βραβεία σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης.