Αντίκτυπος στο Περιβάλλον

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Η έμφασή μας δίνεται στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, καθώς επίσης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπρόσθετα, μέσω του δικτύου SupportCY της Τράπεζας Κύπρου ενώνουμε τις προσπάθειες με μέλη-συνεργάτες, άλλους οργανισμούς και εταιρείες, για να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεγάλες κρίσεις και καταστροφές για να παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.