Φέτος γιορτάζουμε Zero Waste Χριστούγεννα

Αποδεικνύουμε το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον μας για το περιβάλλον συνδυάζοντας τα Χριστούγεννα του 2022 και τον ερχομό του 2023 με ένα οικολογικό μήνυμα βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, σε συνεργασία  με τη ΜΚΟ Alternative Brains Rule, σταθερό και μακροχρόνιο "Partner in Sustainability", σχεδιάσαμε το Zero Waste χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας. Σχεδιάστηκε και στήθηκε με βασικό γνώμονα και στόχο τη μηδενική δημιουργία απορριμμάτων.

Το "Zero Waste" χριστουγεννιάτικο δέντρο

  • Για τον σκελετό χρησιμοποιήθηκαν πλάκες ξύλου birch plywood, η κοπή του οποίου προκαλεί ελάχιστη καταστροφή της βιοποικιλότητας. Δεν υπήρξαν περισσεύματα ξύλου και το βερνίκι είναι οικολογικό.
  • Τα στολίδια-αστέρια δημιουργήθηκαν από ανακυκλωμένα πλαστικά πώματα που συνέλεξε το προσωπικό.
  • Φωτίζεται με ηλιακή ενέργεια, την οποία αντλούμε από το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στον εξωτερικό χώρο των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας.