Πρόγραμμα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Πυρκαγιών

Ιούνιος 2022

Στο πλαίσιο του Έτους Περιβάλλοντος του SupportCY η Τράπεζα Κύπρου και επιχειρήσεις και οργανώσεις του SupportCY της Τράπεζας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και στηρίζουν το Τμήμα Δασών στη πρόληψη και προστασία των δασών μας.

Λήφθηκαν μέτρα πρόληψης και οργανώθηκαν δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη προστασία των δασών αλλά και έγιναν προγράμματα προστασίας πυρκαγιών στα δάση της Κύπρου το καλοκαίρι 2022. Η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην προστασία των δασών, αφού με βάση τις επίσημες στατιστικές μετρήσεις του Τμήματος Δασών, τα τελευταία 20 χρόνια τα αίτια του 84% των πυρκαγιών τις οποίες γνωρίζουμε, οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Από αυτές, το 33% είναι σκόπιμες και το 67% από αμέλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάστηκε το ενημερωτικό σποτ «Να μην Ξανασυμβεί» και κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού προγραμματίστηκαν περιπολίες στα δάση με τη συμβολή του Εθελοντικού Σώματος και του Κέντρου Κρίσεων και Καταστροφών του SupportCY. Επιπρόσθετα υλοποιούνται κοινές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με το Τμήμα Δασών σε εμπορικά κέντρα, δήμους και κοινότητες.