Αντίκτυπος στην Υγεία

Προσφορά μέσω συνεργασιών

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο επιδραστική σύμπραξη μας με τον δημόσιο τομέα. Πέρα από τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της κοινωνίας για ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στον καρκίνο. Παράλληλα, διοργανώνουμε δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον καρκίνο, ενώ με τη συμβολή των εθελοντών μας, μελών του προσωπικού μας, παρέχουμε εκτεταμένη υποστήριξη σε οργανωμένα σύνολα.

Επιπλέον, μέσω του δικτύου SupportCY της Τράπεζας Κύπρου (που σχεδιάστηκε τις πρώτες μέρες της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020) ενώνουμε την προσπάθειά μας με μέλη-συνεργάτες, άλλους οργανισμούς και εταιρείες, για να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεγάλες κρίσεις και καταστροφές και παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα υγείας που προκύπτουν, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας.