Εκστρατείες Αιμοδοσίας

Στις 14 Ιουνίου 2021, την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας, η Τράπεζα διοργάνωσε μια εκστρατεία αιμοδοσίας σε συνεργασία με άλλα μέλη του SupportCY σε χώρο στρατοπέδου με τη συνεργασία και της Εθνικής Φρουράς. Τον Δεκέμβριο διοργανώθηκαν επιπλέον εκστρατείες αιμοδοσίας σε δύο στρατόπεδα, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία και σε άλλες περιοχές, με τη συμμετοχή μελών του προσωπικού της Τράπεζας.

Δεδομένα και αριθμοί 2021

298
εθελοντές προς αιμοδοσία

245
κατάλληλοι προς αιμοδοσία

245
φυάλες αίματος που συλλέχθηκαν