Πρόγραμμα "Εν Έργω"

Η υπηρεσία φροντίδας «Εν Έργω», δημιουργήθηκε το 2018 και εκπαιδεύει προσωπικό για παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα με σοβαρά περιορισμένη κινητικότητα. Παρέχει σημαντική στήριξη σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και τις οικογένειές τους και παράλληλα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η υπηρεσία φροντίδας προσφέρεται καθημερινά, σε παγκύπρια βάση.

Το έργο επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και η εκκίνηση και λειτουργία του έργου έγινε εφικτή με την οικονομική στήριξη της Τράπεζας. Την επιτυχή υλοποίηση του έργου ανάλαβε η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών των μελών της Ο.ΠΑ.Κ., ως μέσο ενσωμάτωσης των μελών της στην κοινωνία, ενισχύοντας την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση τους.

Το «Εν Έργω» υποστηρίζεται και διοικείται από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών. Προωθεί κουλτούρα δικαιοσύνης και υπευθυνότητας, η οποία υποστηρίζεται από ισχυρές πολιτικές, διαδικασίες και εργαλεία ανάπτυξης. Έχει μηδενική ανοχή απέναντι στις διακρίσεις, την παρενόχληση ή την άδικη μεταχείριση.

Το "Εν Έργω" ετησίως:

  • 100+ φροντιστές σε όλη την Κύπρο (68% γυναίκες)
  • 180.000+ ώρες περίθαλψης
  • 630+ περιπτώσεις στις οποίες προσφέρθηκε ψυχολογική υποστήριξη
  • 100+ κλήσεις μέσω της γραμμής εφημερίας