Πρόγραμμα "Εν Έργω"

Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη πανδημική κρίση, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), μέλος του SupportCY, συνέχισε να ακολουθεί τις διαδικασίες του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων και να συμμορφώνεται με τις κρατικές οδηγίες για τη συνέχιση του προγράμματος «Εν Έργω». Το «Εν Έργω», το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Τράπεζα Κύπρου, εκπαιδεύει προσωπικό για παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα με σοβαρά περιορισμένη κινητικότητα. Ως εκ τούτου, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική στήριξη σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και τις οικογένειές τους.

Το «Εν Έργω» υποστηρίζεται και διοικείται από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών. Προωθεί κουλτούρα δικαιοσύνης και υπευθυνότητας, η οποία υποστηρίζεται από ισχυρές πολιτικές, διαδικασίες και εργαλεία ανάπτυξης. Έχει μηδενική ανοχή απέναντι στις διακρίσεις, την παρενόχληση ή την άδικη μεταχείριση.

Αριθμοί και δεδομένα 2021

84+ φροντιστές
σε όλη την Κύπρο

200,000+ ώρες
φροντίδας

700+ περιπτώσεις
όπου προσφέρθηκε υποστήριξη

650+ περιπτώσεις
όπου προσφέρθηκε κοινωνική υποστήριξη

400+ τηλεφωνικές κλήσεις
κλήσεις μέσω της γραμμής εφημερίας που λειτουργεί καθημερινά από τις 12:00 έως τις 24:00