Κέντρο «Φωλιά»

Το Κέντρο «Φωλιά» ιδρύθηκε το 2017 με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων. Η Τράπεζα Κύπρου υπήρξε ο κύριος συνεργάτης και χορηγός του από την ίδρυσή του. Το 2022 η Τράπεζα προσφέρει τον χώρο στέγασης των γραφείων του Κέντρου ένα κτήριο προς αξιοποίηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Το Κέντρο «Φωλιά» παρέχει επί του παρόντος σε περίπου 60.000 ασθενείς και τις οικογένειές τους πληροφορίες, υποστήριξη και εκπαίδευση. Άλλες δράσεις εντός του 2022 περιλαμβάνουν την προώθηση διακρατικών τεχνικών συμφωνιών με διεθνή κέντρα, την επέκταση του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ελέγχου Νεογνών, τη δημιουργία Ηπατολογικής Κλινικής, την οικονομική υποστήριξη των ασθενών, μεταξύ άλλων, και την ευαισθητοποίηση για τη Δωρεά Οργάνων.