Δικαίωμα του Συνεταιρίζεσθαι και Συνδικαλίζεσθαι

Η ελευθερία συνεταιρισμού και συνδικαλισμού αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και απαιτούν ένα ευνοϊκό και δυναμικό περιβάλλον. Στην Τράπεζα Κύπρου, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι ως το κλειδί στην εκπροσώπηση του συλλογικού συμφέροντος. Υποστηρίζουμε την ελευθερία συμμετοχής σε συντεχνίες και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και αναγνωρίζουμε τη σημασία τους στην ενίσχυση της επίδοσης του Συγκροτήματος, στη διαχείριση της αλλαγής και στην οικοδόμηση αρμονικών βιομηχανικών σχέσεων. Στο παρόν στάδιο, το 97% του προσωπικού είναι μέλη της συντεχνίας.