Διακρίσεις, Εκφοβισμός και Παρενόχληση

Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και χωρίς να περιορίζεται της λεκτικής, σωματικής, οπτικής, σεξουαλικής και εκφοβιστικής.

Στον Κώδικα Συμπεριφοράς καθώς και στον Κώδικα Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης γίνεται εκτενής αναφορά για τις ευθύνες του κάθε συναδέλφου καθώς και για την ευθύνη της Τράπεζας για αποτροπή και αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.