Άνοιγμα Λογαριασμού

Για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να επισκεφτείτε προσωπικά ένα από τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών ή να αποταθεί σε κάποιον Εγκεκριμένο Επαγγελματία Συνεργάτη της επιλογής σας.

Για να διευθετήσετε προσωπική συνάντηση

επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση IB@bankofcyprus.com υποδεικνύοντας μας την πόλη που επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Κατά τη συνάντηση, θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο ανοίγματος λογαριασμών μαζί με τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται.

Εναλλακτικά, για ιδιώτες πελάτες, προσφέρεται η δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ψηφιακά από το κινητό σας μέσα από μια γρήγορη, εύκολη και ασφαλή διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω

 

Aπαραίτητα έγγραφα

    1. Ερωτηματολόγιο Ανοίγματος Λογαριασμού- Ιδιώτες / Νομικές Οντότητες
    2. Αίτηση Πελάτη (πατήστε εδώ
    3. Τα απαιτούμενα έγγραφα όπως αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

Σημειώσεις:

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφασή της.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ μπορεί να σας ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμα σε πελάτες ορισμένων χωρών. Οι εξαιρέσεις αυτές επανεξετάζονται και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.