Η Κύπρος ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο

Γιατί κάποιος να επενδύσει στο νησί

 • Μέλος

  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

 • Υψηλού επιπέδου

  νομικές, λογιστικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες.

 • Στρατηγική θέση

  στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

 • Εξαιρετική υποδομή

  και συστήματα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.

 • Εργατικό δυναμικό

  με ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματισμό.

 • Ευνοϊκό φορολογικό σύστημα

  με έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές εταιρικού φόρου στην Ε.Ε.

 • Ευρύ δίκτυο

  συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

 • Υψηλό βιοτικό επίπεδο

  με χαμηλό κόστος ζωής