Συμμετέχουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Ο CEO μας προσυπογράφει την πρωτοβουλία CEOs Call to Action


Με σύνθημα «Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη βασισμένη στο όραμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης» στελέχη επιχειρήσεων και φορέων από διάφορες χώρες της Ε.Ε. συνυπογράφουν την πρωτοβουλία CEOs Call to Action, που έχει αναλάβει το CSR Europe. Τα στελέχη είναι έτοιμα να στηρίξουν τον διάλογο και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία τους με την κοινωνία.

Την πρωτοβουλία αυτή έχει προσυπογράψει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου ο οποίος δηλώνει την ετοιμότητας της Τράπεζας Κύπρου να στηρίξει πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.

Ευημερία για τους πολίτες

Με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας ο κ. Νικολάου αναφέρει: «Κάθε υπεύθυνος οργανισμός έχει καθήκον και υποχρέωση να ενεργεί με Εταιρική Υπευθυνότητα αφήνοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται αλλά και γενικότερα. Η Τράπεζα Κύπρου, συνυπογράφοντας αυτή τη Συμφωνία θέλει να στείλει ένα μήνυμα: είμαστε ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Και δεν μένουμε μόνο στα λόγια. Όπως έχουμε παρουσιάσει και στην Έκθεση Εταιρικής μας Υπευθυνότητας 2018, επιδεικνύουμε αξιόλογο έργο με μετρήσιμα στοιχεία και σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές. Γι’ αυτό και συνυπογράφουμε μια Συμφωνία που θα στηρίξει δράσεις για την ευημερία των πολιτών της Ε.Ε. στην οποία η χώρα μας είναι μέλος. Μαζί με άλλες επιχειρήσεις της Ένωσης θα εργαστούμε για μια πιο δυνατή Ευρώπη, για μια καλύτερη Κύπρο».

Με τη Συμφωνία τα στελέχη των επιχειρήσεων δεσμεύονται να προσδώσουν αξία στην κοινωνία και βιώσιμη απόδοση μέσω ενός ισχυρού στόχου και δεοντολογίας της επιχείρησής τους και καλούν και άλλες εταιρείες, επιχειρηματικούς κλάδους, την κοινωνία των πολιτών και όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση πολιτικής να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επιταχύνουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουν βιώσιμη ευημερία.

Το CSR Europe είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την Εταιρική Αειφορία και Ευθύνη και υποστηρίζεται στην Κύπρο από το CSR Cyprus, το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως ο εθνικός εταίρος του CSR Europe.

Περισσότερες πληροφορίες για τα στελέχη που προσυπογράφουν την πρωτοβουλία στην ιστοσελίδα του CSR Europe, στον σύνδεσμο www.csreurope.org