Συμφέρουν τα «φθηνά» επιτόκια

Ο Γιάννης Τιρκίδης εξηγεί γιατί τα επιτόκια είναι χαμηλά


H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά ότι τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα στο εγγύς μέλλον και στην Κύπρο, λόγω της συνέχισης της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο, στο οποίο γίνεται μια ανάλυση για τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και διεθνώς για το τελευταίο εξάμηνο, εκτιμά ότι τα επιτόκια αναμένεται να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις μακροοικονομικές συνθήκες και να έχουν γενικά θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

«Επιπλέον», όπως τονίζει, «τα ευνοϊκά επιτόκια υποβοηθούν στη διαχείριση των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων μεταξύ των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω αναδιαρθρώσεων, είτε μέσω της προσπάθειας του ιδιωτικού τομέα για απομόχλευση και επιπλέον δρουν καταλυτικά στη συνεχή προσπάθεια των τραπεζών για εξορθολογισμό των ισολογισμών τους».  

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η πτωτική πορεία των επιτοκίων στην Κύπρο συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης χαλαρής νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ».

Νέα δάνεια

Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια συνέβαλαν στην αυξημένη ζήτηση νέων δανείων, όπως καταγράφεται και στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, τόσο από τα νοικοκυριά, όσο και από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, με συνεπακόλουθη θετική επίδραση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο του 2019 το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά μειώθηκε στο 2,20% σε σύγκριση με 2,52% τον Μάρτιο του 2018 και 2,23% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Καταθετικά επιτόκια

Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων για νοικοκυριά συνέχισε να καταγράφει καθοδική πορεία κλείνοντας στο 0,36% τον Μάρτιο του 2019 από το 0,40% στο τέλος του 2018, φτάνοντας για πρώτη φορά στα ίδια περίπου επίπεδα με τα αντίστοιχα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ.

Σχόλιο από Γιάννη Τιρκίδη

Σε δηλώσεις του στο blog ο Γιάννης Τιρκίδης, Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας Κύπρου, σχολιάζει το θέμα των επιτοκίων και αναφέρει:

«Από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και μετά, τα επιτόκια παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Αυτό είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: των επεκτατικών νομισματικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,  αλλά και της επιμονής των αποπληθωριστικών τάσεων παγκόσμια».

Σχολιάζοντας το θέμα του πληθωρισμού τονίζει πως «ο πληθωρισμός διαδραμάτισε ιστορικά καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής και του ύψους των επιτοκίων. Αυξανόμενος πληθωρισμός θα οδηγούσε σε μια αυστηρότερη νομισματική στάση, όπου τα επιτόκια θα αυξάνονταν για να μειώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις εκτοπίζοντας ιδιωτικές δαπάνες. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση,  o πληθωρισμός παρέμεινε σε τόσο χαμηλά επίπεδα για τόσο διάστημα για συγκεκριμένους λόγους περιλαμβανομένων: της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου. Δημογραφικών αλλαγών και συγκεκριμένα της μείωσης του ενεργού πληθυσμού σε σχέση με το μη ενεργό πληθυσμό λόγω του φαινομένου της γήρανσης. Την αύξηση του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους σε υπερβολικά επίπεδα επιβάλλοντας οικονομική περισυλλογή στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε συνδυασμό οι συνθήκες αυτές δημιουργούν επίμονες αποπληθωριστικές πιέσεις και επιτρέπουν μια παρατεταμένη επεκτατική νομισματική πολιτική διατηρώντας ταυτόχρονα τα επιτόκια σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα».